• “Lateral Crural Malposition” A. Emre İLHAN, Betül CENGİZ, Başak ÇAYPINAR, İstanbul Türkiye Klinikleri J E.N.T.-Special Topics 2015;8(4):77-82.
 • Double-Blind Comparison of Ultrasonic and Conventional Osteotomy in Terms of Early Postoperative Edema and Ecchymosis. Emre İlhan, MD; Betul Cengiz, MD; Başak Caypinar Eser, MD. Aesthet Surg J (2016) DOI: http://dx.doi.org/10.1093/asj/sjv260. 22 January 2016 
 • Aesthetic and Functional Results of Lateral Crural Repositioning. Emre İlhan, Saribas B., Caypinar B. JAMA Facial Plast Surg. 2015 Jul 1;17(4):286-92. doi: 10.1001/jamafacial.2015.0590.
 • Symptomatology and etiology of chronic pediatric rhinosinusitis, Emre İlhan, Karaman M, Tekin A. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2012 May-Jun; 22(3):141-6. doi: 10.5606/kbbihtisas.2012.027.
 • Prolene mesh mentoplasty. Emre İlhan, Kayabasoglu G, Kazikdas KC, Goksel A. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Apr; 268(4):585-9. Epub 2010 Sep 15.
 • Association Between Nasal Septal Deviation Angle and Chronic Rhinosinusitis M Karaman, M.D.; Arman Tek, M.D.; Emre İlhan, M.D. Ear, Nose & Throat Journal 2011.
 • Fibrous Dysplasia Originated from Sphenoid Sinus Case – Murat Karaman, Emre İlhan. Ümraniye Tıp Dergisi, Cilt 3-4, 2010-2011 / Medical Journal of Ümraniye, Cilt 3-4, 2010-2011.
 • CORRELATION BETWEEN FIBROMYALGIA SYNDROME and CHRONIC SINUSITIS, M Karaman; A Tek.; Emre İlhan, Ear, Nose & Throat Journal.
 • Stevens-Johnson Syndrome- Murat KARAMAN, Emre İlhan, KBB ve BBC Dergisi 18 (2):47-50, 2010.
 • Unexpected postoperative seizure after mastoid surgery- A case report. Kerem E,Gokcen B, Numan K, Emre İlhan, Unal E, Haluk O, Leyla S Middle East j Anesthesiology 2010 Feb; 20(4):597-8.
 • Determination of optimum dosage of intraoperative single dose dexamethasone in pediatric tonsillectomy and adenotonsillectomy,Karaman M, Emre İlhan, Dereci G, Tek A. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2009 Nov; 73(11):1513-5. Epub 2009 Jul 10.
 • Olgu Sunumu: Tek Taraflı Kordu Tutan Dev Vokal Polip Davut Akduman, Murat Karaman, Ahmet Akçay, Emre İlhan, İbrahim Devecioğlu, Suat Turgut Ümraniye Tıp Dergisi, Cilt 2, Say› 3-4, 2009 / Medical Journal of Ümraniye, Volume 2, Number 3-4, 2009
 • Bleeding Nasal Polyp in Pregnancy: Case Report, Murat Karaman, Emre İlhan; Ümraniye Tıp Dergisi, Cilt 2, Say› 2, 2009 / Medical Journal of Ümraniye, Volume 2, Number 2, 2009.
 • An evaluation of parotid gland masses,Yaşar H, Ozkul H, Verim A, Emre İlhan, Kökten N, Dereci G. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007; 17(2):70-4. Turkish.
 • Epidermolizis büllozalı hastada mikrolaringeal cerrahinin anestezi yönetimi: olgu sunumu, Gülhane Medical Journal, Zehra Yangın, Kerem Erkalp, Hamdi Delatioğlu, Emre İlhan, Numan Kökten, 2005.
 • The efficacy of radiofrequency treatment in inferior turbinate hypertrophy, Journal of Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Training Hospital, Ayşegül VERİM, Numan KÖKTEN, Emre İlhan, Gökçe DERECİ, Hüsamettin YAŞAR, Haluk ÖZKUL, 2005.
 • Eposhagial web and Plummer Vinson syndrome in disphagia, Journal of Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Training Hospital, Cenk TEKER, Emre İlhan, Numan KÖKTEN, Gökçe DERECİ, Haluk ÖZKUL, 2005.
 • Malignant external otitis: case report, Journal of Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Training Hospital, Emre İlhan, Ayşegül VERİM, Numan KÖKTEN, Cenk TEKER, Hüsamettin YAŞAR, Haluk ÖZKUL, 2004.
 • Maksiller sinüs mukoseli vakası, Journal of Bezm-i Alem Valide Sultan SSK Vakıf Gureba Training Hospital, Emre İlhan, CAMBAZ N., KÖKTEN N., ÜNVER E., SAMANCI N., 2004.
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kitabı, Çeviri Editör Yardımcısı, 2003.
 • Rinoplasti’de İnnovatif Yaklaşımlar I Kongresi, 2-3 Nisan 2016, Point Barbaros Otel, İstanbul. “Revizyon Rinoplasti – Endoskopik Kostal Kartilaj Alınması”
 • Rinoplasti’de İnnovatif Yaklaşımlar I Kongresi, 2-3 Nisan 2016, Point Barbaros Otel, İstanbul. “Lateral Crural Malpozisyon/Repozisyon Algoritması”
 • Rinoplasti’de İnnovatif Yaklaşımlar I Kongresi, 2-3 Nisan 2016, Point Barbaros Otel, İstanbul. Panel: Osteotomi/Osteoplasti, Moderatör: Dr. Taşkın Yücel, Konuşmacılar: Dr. Emre İlhan, Dr. Selçuk İnanlı, Dr. Eren Taştan, Dr. Abdülkadir Göksel, Dr. Tevfik Sözen, Dr. Teoman Dal.
 • Rinoplasti’de İnnovatif Yaklaşımlar I Kongresi, 2-3 Nisan 2016, Point Barbaros Otel, İstanbul. “Rinoplastide En İyi Ofis Set Up’ı”
 • The Ninth Alpine Nasal Course, 16-20 January 2016, Switzerland. “Ultrasonic Osteotomy” 
 • 2nd International Video Symposium (IVS) in Plastic Surgery, 13-14 November 2015, Berlin, Germany. “Ultrasonic Osteotomy – innovative touch in rhinoplasty”
 • Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Eğitsel Kursları, 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi – “İdeal Dorsum, İdeal estetik nazal tıp pozisyonu-şekli, nasıl?” Antalya, 30 Ekim 2015.
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Toplantisi 9-11 Ekim 2015, Maslak Acıbadem Hastanesi, İstanbul “Nazal Dorsum – Osteotomiler”
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Toplantisi 9-11 Ekim 2015, Maslak Acıbadem Hastanesi, İstanbul “Yüz Plastik Cerrahisinde İş Geliştirme, Marketing, Media Kullanımı, Yasal ve Etik Çerçeveler”
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 3.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 26-28 Haziran 2015/ Hamburg Üniversitesi Hamburg-Almanya “Lateral Crural Repozisyon ve Zıvana Tekniği”
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 3.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 26-28 Haziran 2015/ Hamburg Üniversitesi Hamburg-Almanya “Rinoplasti Operasyon Full Video Sunumu”
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 3.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 26-28 Haziran 2015/ Hamburg Üniversitesi Hamburg-Almanya “Mentoplasti Video Sunumu”
 • Sakarya Üniversitesi KBB ABD Kulak ve Burnun Estetik Buluşması Toplantısı – Kartepe Sakarya “Rinoplastide Kalıcı Rotasyon ve Projeksyonun Sağlanması”
 • Türk Ulusal Rinoloji Derneği Ulusal Toplantısı Konuşmacı “Rinoplastide Hump Rezeksyonu ve Osteotomiler” Panel Başkanı: Prof Dr. Günter Hafız
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Toplantisi 5-7 Aralik 2014, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kongre Merkezi R Salonu, Ankara “Osteotomi Paneli/ Ultrasonik Osteotomi” Panel Başkanı: Prof. Dr. Tarık Şapçı
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 8. Ulusal Toplantisi 5-7 Aralik 2014, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kongre Merkezi R Salonu, Ankara “Kalın Deride Rinoplasti Paneli/Kalın Deri Rinoplastisinin İncelikleri” Panel Başkanı: Op. Dr. Süreyya Şeneldir
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 2-5 Oct 2014 Palma De Mallorca Spain “Tip Surgery, How to improve our results” paneli.
 • Sakarya Üniversitesi Yüz Plastik Cerrahi 2.Toplantısı – GreenBlue Hotel Kırkpınar Sakarya  28.09.2014 “Burun Ucu Cerrahisinde Tounge in Groove – Kolumellar Strat Tekniklerinin Karşılaştırılması ve ipuçları.”
 • Türk Ulusal Rinoloji 2014 – Sekonder Rinoplasti – “Overrezeksyon olgularında kostal kartilaj ile rekonstrüksyon.”
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 2.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksiyon Kursu 1-4 Mayıs Hamburg Üniversitesi Hamburg Almanya – Primer Rinoplasti Full Vaka Video Sunum.
 • Rhinopalsty İstanbul Workshop “Lateral Kruranın Malpozisyonları ve Burun Ucunun Üç Boyutlu Repozisyonu” 2014 İstanbul
 • Burun Okulu – Amerikan Hastanesi 2013 Çene Burun Estetik ilişkisi ve Çeneye Prolene Mesh İmplantı uygulaması Sunumu ve Canlı Cerrahisi.
 • 23-26 Mayıs 2013 9. Ulusal Rinoloji Kongresi’nde “Burun Estetiğinde Burun Ucu Cerrahisi” konulu konuşma.
 • Nisan 2013 Point Otel Ulusal Yüz Plastik Cerrahi Derneği toplantısı. “Burun Ucu Sefalik Malpozisyonunda Lateral Krural Repozisyon Tekniği” konulu konuşma.
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği, Ulusal Fasiyal Plastik Cerrahi Toplantısı – “Özel tababette rinoplasti ve hasta yönetimi”, Ege Üniversitesi, İzmir, April 2012.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği, 9. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi – “Prolene mesh ile çene augmentasyonu-Rinoplasti ve Profiloplasti” Ankara, April 8-10, 2010.
 • Postoperatif Ödem ve Ekimoz Göz Önünde Bulundurularak Ultrasonik ve Konvansiyenel Osteotominin Çift Kör Kıyaslanması, Emre İlhan, B.Cengiz, B.Çaypınar Eser -37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2015, Ekim 28-1 Kasım, Antalya.
 • ‘Magic Finger Yönteminin’ Alar Taban Rezeksiyonu Üzerine Etkileri, Emre İlhan, B.Cengiz, B.Çaypınar Eser -37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2015, Ekim 28-1 Kasım, Antalya.
 • Rinoplastide Dorsal Kamuflaj için Kullanılan Otogreftin Ömrü-Yakın Dönem Sonuçlarımız, B.Çaypınar Eser, Emre İlhan, B.Cengiz-37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 2015, Ekim 28-1 Kasım, Antalya.
 • Türk Ulusal Rinoloji Kongresi 2014 – “Lateral Crural Malpozisyonlar ve Burun Ucunun Üç Boyutlu Repozisyonu” 24 Mayıs 2014 Antalya -Türkiye.
 • Munich Rhinoplasty Summit 2014 European Rhinoplasty Summit Munich 26-28 March 2014 – “Does Lateral Crural Strat Graft Technique in Rhinoplasty İncreases the incidence of Alar Base Reduction?” Tevfik Sözen, A. Emre İlhan.
 • Munich Rhinoplasty Summit 2014 European Rhinoplasty Summit Munich 26-28March 2014. “Three Dimensional Reposition of the Tip Complex- a novel combination of the tipplasty maneuveurs.”
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 2013 Oslo -Norway “Endoscopic Assisted Costal Cartilage Harvesting in Revision Rhinoplasty”
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 2013 Oslo -Norway “Spontaneous Facial Discynesia After Primary Rhinoplasty”
 • “132 revizyon rinoplasti olgusunun retrospektif analizi”. 31. Ulusal KBB-BBC Kongresi 2009.
 • A simplified approach to alar base reduction; Magic Finger Technique for symmetrical results, Emre İlhan, B.Çaypınar Eser, B.Cengiz-European Academy of Facial Plastic Surgery Annual Conference 2015, September 24-26, Cannes-France
 • Timpanoskleroz: Lezyonların yaygınlığı ve işitmeye etkisi. 65 olgunun gözden geçirilmesi, Gökçe Dereci İlhan, Haluk Özkul, Hüsamettin Yaşar, Ayşegül Verim, Emre İlhan, Numan Kökten.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği- Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, May 26-31, 2007, Antalya.
 • İnvazif Sino-orbital Aspergillosise Bağlı Orbital Apeks Sendromu, Gökçe Dereci İlhan, Haluk Özkul, Ayşegül Verim, Hüsamettin Yaşar, Emre İlhan, Numan Kökten.
 • Septum Perforasyonunda Posterior Tabanlı Flep ve Konka Bülloza Lateral Yaprağı ile Onarım: Olgu Sunumu, Hüsamettin Yaşar, Numan Kökten, Emre İlhan, Ayşegül Verim, Gökçe Dereci, Haluk Özkul.
 • Erişkinde Bilateral Koanal Atrezi: Olgu Sunumu, Hüsamettin Yaşar, Emre İlhan, Numan Kökten, Gökçe Dereci, Ayşegül Verim, Haluk Özkul.
 • Stevens Johnson Sendromu: Olgu Sunumu, Gökçe Dereci, Emre İlhan, Numan Kökten, Hüsamettin Yaşar, Ayşegül Verim, Haluk Özkul, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • Sarı Tırnak Senromu Kronik Rinosinüzit Birlikteliği: Olgu Sunumu, Gökçe Dereci, Emre İlhan, Numan Kökten, Hüsamettin Yaşar, Ayşegül Verim, Haluk Özkul.
 • Alt Konka Hipertrofisinde Radyofrekans Tedavisi, Ayşegül Verim, Gökçe Dereci, Numan Kökten, Emre İlhan, Hüsamettin Yaşar, Haluk Özkul, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • Orbitaya İnvazyon Gösteren Frontoetmoid Mukosel Olgusu, Ayşegül Verim, Emre İlhan, Numan Kökten, Gökçe Dereci, Hüsamettin Yaşar, Haluk Özkul, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • Yetişkinde Akut Otitis Media ile İlişkili Fasiyal Paraliz (2 Olgu Sunumu) Numan Kökten, Emre İlhan, Hüsamettin Yaşar, Gökçe Dereci, Ayşegül Verim, Haluk Özkul, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
 • Aylık İnfantta Larengeal Yabancı Cisim: Olgu Sunumu, Numan Kökten, Emre İlhan, Hüsamettin Yaşar, Ayşegül Verim, Gökçe Dereci, Haluk Özkul, Bezm-i Alem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul.
 • Sfenoid Kemik Kaynaklı Fibröz Displazi Olgusu, Emre İlhan, Hüsamettin Yaşar, Numan Kökten, Gökçe Dereci, Ayşegül Verim, Haluk Özkul, Vakıf Gureba Hastanesi, İstanbul.
 • Türk Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Derneği – 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, May 21-26, 2005, İstanbul. Trakeal Stenozda Septal Kartilaj ve Trakeoplasti, Haluk Özkul, Emre İlhan, Ayşegül Verim, Hüsamettin Yaşar, Numan Kökten, Gökçe Dereci, Vakıf Gureba Hastanesi, İstanbul.
 • Türk Pediatri Kongresi, June 21-26, 2004 Sağ Hemihipertofiye Neden Olan Pediatrik Maksiller Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu, Emre İlhan, Nevin Cambaz, Numan Kökten, Elif Ünver, Nedim Samancı.
 • Bleeding Nasal Polyp in Pregnancy; Case Report, Emre İlhan, N. Kökten, H. Yaşar, C. Teker, A. Verim, G. Dereci, H. Özkul, Vakıf Gureba Hospital, 1. ENT Department.
 • 20th Congress of the European Rhinologic Society and 23rd Congress of ISIAN, June 18-25, 2004, İstanbul. Endoscopic Inferior Turbinoplasty Versus Submucous Resection: A Comparative Study on Surgical Treatment Of Hypertrophied Inferior Turbinates, A. Verim, M. Özkul, N. Kökten, Emre İlhan, H. Yaşar, C. Teker, SSK Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hospital 1. ENT Clinic.
 • Boyunda Dev Lipom Olgusu, Hüsamettin Yaşar, Haluk Özkul, Emre İlhan, Numan Kökten, Ayşegül Verim, Cenk Teker, İsmail Başaranoğlu, Vakıf Gureba Hastanesi, 1. KBB Kliniği, İstanbul.
 • Malign Otitis Eksterna: Vaka Sunumu, Ayşegül Verim, Emre İlhan, Numan Kökten, Haluk Özkul, Cenk Teker, Hüsamettin Yaşar, İsmail Başaranoğlu, Vakıf Gureba Hastanesi, 1. KBB Kliniği, İstanbul.
 • Melkersson-Rosenthal Sendromu: Vaka Sunumu, Ayşegül Verim, Numan Kökten, Emre İlhan, Haluk Özkul, Cenk Teker, Hüsamettin Yaşar, İsmail Başaranoğlu, Vakıf Gureba Hastanesi, 1. KBB Kliniği, İstanbul.
 • Orofarenks ve Larenks Tutulumu Gösteren Bülloz Pemfigoid Olgusu, Hüsamettin Yaşar, Yasemin Balsever Kural, Numan Kökten, Emre İlhan, Haluk Özkul, Cenk Teker, Ayşegül Verim, İsmail Başaranoğlu, Vakıf Gureba Hastanesi 1. KBB Kliniği, İstanbul.
 • Nasal Kavitedeki Dev Pyojenik Garnüloma Endoskopik Yaklaşım, Haluk Özkul, Cenk Teker, Emre İlhan, Numan Kökten, Hüsamettin Yaşar, Ayşegül Verim, İsmail Başaranoğlu, Vakıf Gureba Hastanesi 1. KBB Kliniği, İstanbul.
 • Pediatrik Toksillektomi ve Adenotonsillektomi İntraoperatif Tek Doz Uygulanan Deksametozun Optimum Dozunun Belirlenmesi, Haluk Özkul, Emre İlhan, Numan Kökten, Cenk Teker, Hüsamettin Yaşar, Ayşegül Verim, İsmail Başaranoğlu, Vakıf Gureba Hastanesi, 1. KBB Kliniği, İstanbul.
 • Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, October 4-9, 2003, Antalya.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, “Ramsay Hunt Sendromu: Bir Olgu Sunumu” May 31, 2002, Ankara.
 • Rinoplasti’de İnnovatif Yaklaşımlar I Kongresi, 2-3 Nisan 2016, Point Barbaros Otel, İstanbul.
 • The Ninth Alpine Nasal Course, 16-20 January 2016, Switzerland.
 • 2nd International Video Symposium (IVS) in Plastic Surgery, 13-14 November 2015, Berlin, Germany.
 • Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı Eğitsel Kursları, 37. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi –Antalya, 30 Ekim 2015.
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 9. Ulusal Toplantisi 9-11 Ekim 2015, Maslak Acıbadem Hastanesi, İstanbul.
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 24-26 Sep 2015 Palais des Festival-Cannes.
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 2-5 Oct 2014 Palma De Mallorca Spain.
 • American Academy of Facial Plastic And Recostructive Surgery Annual Meeting- 11th İnternational Symposium – Marriot Marquis Hotel New York ABD May-27,31 2014.
 • Munich Rhinoplasty Summit 2014 European Rhinoplasty Summit Munich Almanya 26-28 March 2014.
 • American Academy of Facial Plastic And Recostructive Surgery Annual Meeting- 11th İnternational Symposium – Marriot Marquis Hotel New York ABD May-27,31 2014.
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 2.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 1-4 Mayıs 2014 Hamburg Üniversitesi Hamburg Almanya
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 2013 Oslo -Norway
 • Annual European Academy of Facial Plastic Surgery Conference 2012 Rome- Italy
 • Advances in Rhinoplasty 2013 21-23.03 2013 Chicago- ABD
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 1.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 2013 Hamburg Üniversitesi Hamburg Almanya
 • The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery – “31.75 Hours of the 2010 Annual Fall Meeting”, September 23-26, 2010, Boston, MA ABD.
 • EAFPS – European Academy of Facial Plastic Surgery – “Annual Conference in the 33rd Year of The Europen Academy of Facial Plastic Surgery”, Antalya, September 1-5, 2010.
 • Uluslararası Fasiyal Plastik Cerrahi Sempozyumu Nisan 28 – Mayıs 02 2010 Miami-ABD.
 • Türk Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği – 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ve 4. Ulusal Kulak Burun Boğaz Hemşireliği Kongresi, October 28 – November 1, 2009, Antalya.
 • The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery – “Advances in Rhinoplasty Course”, June 11-15, 2009, Seattle, WA ABD.
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği – 3. Yüz Estetik Cerrahi Uygulamaları Toplantısı, “Yüz Estetiğine İtalyan Bakışı”, İstanbul, February 27-28, 2009.
 • First Bergamo Open Rhinoplasty Course, Bergamo, 28-29 November, 2008 Bergamo İtaly.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı – “Rinoplasti ve Fasiyal Plastik Cerrahide Son Gelişmeler” May 07-10, 2008, İzmir.
 • 25th Annual Dallas Rhinoplasty Symposium, March 6-9, 2008 Dallas ABD.
 • 11th Annual Dallas Cosmetic Surgery Symposium, March 4-5, 2008 Dallas ABD.
 • AAFPRS The American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery – “35 Hours of the Advances in Rhinoplasty” , June 28- July 2, 2007, Boston, MA ABD.
 • Fasiyal Plastik Cerrahi Derneği – “Kozmetik Rinoplasti ve Minimal İnvaziv Fasiyal Plastik Cerrahi Girişimler” February 23-24, 2007, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi.
 • Harvard Applications in Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery, May 17-21, 2006, İzmir.
 • Türk Rinoloji Derneği – 2. Ulusal Rinoloji Kongresi, February 23-26, 2006 İstanbul.
 • Behbut Cevanşir KBB- BCC Derneği – I. Behbut Cevanşir Baş Boyun Kanserlerinde Tedavi Günleri, May 13-14, 2005, İstanbul.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı – 3. Akademi Toplantısı, April 14-17, 2005, İzmir.
 • Türk Otorinolarengoloji Baş Boyun Cerrahisi Derneği – Otit Sempozyumu, January 08, 2005, İstanbul.
 • American Academy of Otolaryngic Allergy Foundation – 20th ERS & 23rd ISIAN Congress, June 18-19, 2004, İstanbul.
 • İstanbul Memorial Hospital Dept. of Otorhinolaryngology – “Bipolar Radiofrequency Induced Thermotheraphy (RFITT) for ENT Procedures” 22 May, 2004, İstanbul.
 • Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği & Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim – Rinoplasti Sempozyumu” April 17, 2004.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı – 2. Akademi Toplantısı, April 15-18, 2004, Adana.
 • Abdi İbrahim İlaç Pazarlama A.Ş, “Botox Uygulamaları Eğitim Semineri”, İstanbul, March 24, 2004.
 • Cochlear Implantation ve Nöro-Otoloji Sempozyum, December 05-06, 2003, İstanbul.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı – 27.Ulusal Kongre, “Endoskopik Dakriosistorinostomi, Baş-Boyun Kanserlerinde Boyuna Yaklaşım, İleri Rinoplasti Teknikleri”, October 4-9, 2003, Antalya.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı – 27.Ulusal Kongre, “Miringo ve Timpanoplasti Teknikleri, Timpanoplasti, Nazal Valv ve Nazal Tip Cerrahisi”, October 4-9, 2003, Antalya.
 • Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı 1. Akademi Toplantısı, September 5-6, 2003.
 • International Istanbul Otorhinolaryngology Meeting – May 9-11, 2003 İstanbul.
 • Türk Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği – “Baş Boyun Kanserleri Cerrahisi Toplantısı” April 11-12, 2003, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, KBB’da Uluslararası Konferanslar Dizisi – V “Fonksiyonel ve Plastik Burun Cerrahisi – II” October 10-12, 2002, İzmir.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, “KBB’de Yeni Ufuklar” May 31 – June 02, 2002, Ankara.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, “Ses Hastalıklarında Tanı ve Tedavi” May 31, 2002, Ankara
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 3.Uygulamalı Rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 26-28 Haziran 2015/ Hamburg Üniversitesi Hamburg-Almanya.
 • Yüz Plastik Cerrahi Derneği 2.Uygulamalı rinoplasti ve Yaşlı Yüz Cerrahisi Kadavra Diseksyon Kursu 1-4 Mayıs Hamburg Üniversitesi Hamburg Almanya (Eğitici-Panelist)
 • Ortadoğu Medikal – “1st Education &Training Course of Ortadoğu Medical Laser and Cynosure Laser”, December 5, 2009.
 • İstanbul Masterclass Sempozyumu, “30. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, 2. Horlama ve Uyku Apnesi Kursu, June 2-5 2009, İstanbul.
 • Acclarent Balloon Sinuplasty Professional Education Training Program, 01 June 2008.
 • Aesthetic Surgery of the Face- Master Class Course, Hands-on-Human-Cadaver-Course, Centrum of Anatomy and Cell Biology, Vienna Medical University, Waehringerstrasse 13 1090 Vienna – Vienna, 17-18 November 2007.
 • İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü – “Uygulamalı Deney Hayvanları Kursu” April 20, 2007, İstanbul.
 • İstanbul Masterclass Sempozyumu – “26. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu” April 5-6, İstanbul.
 • EAFPS – European Academy of Facial Plastic Surgery – International Biennale Milano Masterclass, “Sinonasal&Skull Base Endoscopic Surgery”, “Rhinoplasty&Pearls of Facial Plastic Surgery Milano”, March 23-25, 2007, Milano http://www.milanomasterclass.it/ (Avrupa Yüz Plastik Cerrahisi Derneği ‘Milano Masterclass’ Estetik Burun Cerrahisi ve Estetik Yüz Cerrahisi, Endoskopik Mikrocerrahi Kursu Milano-İtalya).
 • Standart Kalite Training&Consultancy – “ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi”, March 08, 2007, İstanbul.
 • EAACI – 21 Europen CME Hours of credit – Summer Course in Prague, September 10-14, 2005, The Czech Republic.
 • Istanbul University Istanbul Faculty on Medicine Department of Otolaryngology – 7th Istanbul Otology/Neurotology Course, December 1-2-3, 2004, İstanbul.
 • Masterclass Sempozyumu – 21. Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, November 27-28, 2004, İstanbul.
 • Masterclass Sempozyumu – 3. Septorinoplasti ve Radyofrekans Kadavrada Uygulamalı Diseksiyon Kursu, November 27-28, 2004, İstanbul.
 • In collabration with ERS, EAFPS and AAFPRS – Septorhinoplasty Course, June 24-25, 2004, İstanbul.
 • Europen Rhinologic Society – “Rhinoplasty: Functional and Aesthetic Surgery”, June 20, 2004, İstanbul.
 • Europen Rhinologic Society – “Reconstructive Rhinoplasty Techniques”, June 20, 2004, İstanbul.
 • Europen Rhinologic Society – “Endonasal Sinus Surgery Course”, June 19, 2004, İstanbul.
 • İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi K.B.B. A.B.D & Anatomi A.B.D. & Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi A.B.D. – “Septorinoplasti ve Radyofrekans Uygulamalı Kursu” December 20-21, 2003, İstanbul.
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı ve Anatomi Anabilim Dalı – “Endoskopik Sinüs Cerrahisi’nde Kadavrada Uygulamalı VI. Eğitim Kursu” March 29-30, 2003, İzmir.
 • Radyasyon Onkolojisi Derneği – “Kanser Hastalarında Destek Tedavisi ve Rehabilitasyon Kursu” March 7-8, 2003, İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul.
 • İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı – “Temporal Kemik Diseksiyon Kursu” November 20-22, 2002, İstanbul.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, “Vertigo Kursu” June 02, 2002, Ankara.
 • Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 5. Uluslararası Toplantısı, “Rinoplasti Kursu” June 01, 2002, Ankara.
  • Rinoplasti’de İnnovatif Yaklaşımlar I Kongresi, 2-3 Nisan 2016, Point Barbaros Otel, İstanbul. “Ultrasonik Rinoplasti” Canlı Cerrahi.
 • 14 Cerrah 14 Burun 14 Yaklaşım, Sağlık Profesyonellerine Özel Rinoplastide Canlı Cerrahi Günleri. “Ultrasonik Rinoplasti”
 • Burun Okulu – Amerikan Hastanesi 2013 Çene Burun Estetik ilişkisi ve Çeneye Prolene Mesh İmplantı uygulaması Sunumu ve Canlı Cerrahisi.

Start typing and press Enter to search